Certyfikacja

Jedną z naszych podstawowych firmowych zasad jest bycie dla klientów i dostawców stabilnym i solidnym partnerem i jednoznacznym wyborem w identyfikacji i zaspokajaniu ich potrzeb i wymagań teraz i w przyszłości.

W celu trwałego dotrzymywania i ulepszania tej zasady wprowadziliśmy w 2013 roku system zarządzania jakością według EN ISO 9001:2015, który jest regularnie kontrolowany.

Download ISO Certyfikacja

This website uses cookies. More info